top of page

KARTLEGGING AV
IT-SIKKERHET

Slik jobber vi for å øke IT-sikkerheten

Vi jobber etter en egenutviklet metode for å beregne risiko og finne egnede tiltak hos våre kunder.

For å kartlegge og sikre Office produkter benytter vi Microsoft Secure Score, tilpasset til norske forhold.
Deretter går vi gjennom øvrige tjenester. Resultatet presenteres i en rapport som viser det samlede sikkerhetsnivået med konkrete forslag til tiltak.

Microsoft Secure Score
I Office 365 ligger det forslag til sikkerhetstiltak som er anbefalt av Microsoft. Ved å ta stilling til og gjennomføre tiltakene, får man en høyere sikkerhetsscore. Mange tiltak vil være høyst aktuelle å gjennomføre, mens andre tiltak vil ikke være relevante. Vi som IT-leverandør kjenner dine IT-systemer og vil peke ut hvilke tiltak som bør gjennomføres.

 

Sikkerhetsrapport
I sikkerhetsrapporten er tilpasset din bedrift og viser hvilke områder man bør fokusere på og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å øke sikkerheten. Rapporten gjennomgås med deg som kunde før eventuelle tiltak settes i verk.
 

Vi tar kontakt!

bottom of page